ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ CB ΒΑΣΕΩΣ

195,00 €

Νέο προϊόν

Περιλαμβάνει το CRT-2000H 40W AM/FM,τροφοδοτικό 13.8V 10/12A και κεραία βάσεως SIRIO SIGNAL KEEPER.

Πλήρης σταθμός βάσεως CB που περιλαμβάνει τον εξαιρετικό πομποδέκτη CB CRT-2000H AM/FM με ισχύ έως 40W και εκατοντάδες κανάλια,τροφοδοτικό 13.8V 10/12Α και κεραία βάσης SIRIO Signal Keeper.

Η κανονική τιμή των προϊόντων είναι 224€ και προσφέρονται για λίγες μέρες και για όσο υπάρχει απόθεμα στα 195€

Related Items